Vaksenopplæring

Vaksenopplæringa består av rektor, inspektørar, epedagog og lærarar. Oversikt over utdanningstilbodet:

Norsk for innvandrarar

Arbeidsretta nynorsk frå nivå A1 til B2

Samfunnsfag for innvandrarar

På norsk, engelsk, arabisk og farsi

Grunnskule for vaksne

Undervising hos KURS med lærarar frå vaksenopplæringa

GMUGrunnskule for minoritetsspråkleg ungdom, i samarbeid med vidaregåande skule

Theme: Overlay by Kaira