Vaksenopplæring

Informasjon om norskprøvene finn du ved å trykke her

Informasjon om prisar for norskopplæring finn du ved å trykke her

Vaksenopplæringa består av rektor, inspektørar, epedagog og lærarar. Oversikt over utdanningstilbodet:

Norsk for innvandrarar

Arbeidsretta nynorsk frå nivå A1 til B2

Samfunnsfag for innvandrarar

På norsk, engelsk, arabisk og farsi

Grunnskule for vaksne innvandrarar

Undervising hos KURS med lærarar frå vaksenopplæringa

GMUGrunnskule for minoritetsspråkleg ungdom, i samarbeid med vidaregåande skule

Begynnaropplæring i engelsk

Kan du ikkje engelsk, men treng det for å fortsette studiane dine? Start læringa di hos KURS og avslutt med ei realkompetanseprøve!

Ønsker du norskkurs til dine tilsette? Vi kan tilby fleksibel og skreddarsydd voksenopplæring i både Florø og Måløy.

Theme: Overlay by Kaira