Til Inkluderingskonferansen 2022 kjem Kadafi Zaman frå TV 2, Abdullahi Ibrahim frå TUSMO Association, Ragnhild Ihle frå Høgskulen på Vestlandet og Dora Poni Loro frå Vestland krysskulturell brobyggertjeneste for å snakke om temaet krysskulturell oppvekst.

Kinn kommune har organisert det kommunale arbeidet med flyktningar og asylsøkarar som eit kommunalt foretak, Kinn utdannings- og ressurssenter (KURS, KF). 

KURS KF har lokasjon både i Måløy og Florø og tilbyr følgande tenester:

  • Kinn akuttinnkvartering for ukrainske asylsøkarar
  • Solbakken asylmottak 
  • Introduksjonsprogram: busetting, livsmeistring i eit nytt land, foreldrerettleiing, språk- og arbeidspraksis
  • Vaksenopplæring: opplæring i norsk og samfunnsfag for introduksjondeltakarar, grunnskule for vaksne og minoritetsungdom, norskkurs for innvandrarar og asylsøkarar. KURS har og digitale norskkurs for menneske frå heile verda
  • Praksisnære forsknings- og utviklingstjenestar retta mot flyktningfagleg arbeid    

Kontaktinfo

Vel lokalitet for oversikt

BESØKSADRESSE:
Florø Idrettssenter, 2. etasje
Professor Gjelsvikvegen 20
6906 Florø

Postadresse: Kinn kommune, postboks 294, 6701 Måløy
Fakturaadresse: Kinn kommune, postboks 314, 6702 Måløy

ADRESSE:
Sjøgata, Måløy Brygge, 2. etasje
6700 Måløy

Postadresse: Kinn kommune, postboks 294, 6701 Måløy
Fakturaadresse: Kinn kommune, postboks 314, 6702 Måløy

57 84 51 11 – telefon

Theme: Overlay by Kaira