Kinn kommune har vunne busettings- og integreringsprisen 2022!

«Årets vinner av bosettings- og integreringsprisen fremstår som en innovativ kommune med hjerte og engasjement for integrering» – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Om Kinn utdannings- og ressurssenter

Kinn kommune har organisert det kommunale arbeidet med flyktningar og asylsøkarar i eitt kommunalt foretak, KURS KF.

KURS KF har lokasjon både i Måløy og Florø og tilbyr følgande tenester:

  • Solbakken asylmottak 
  • Introduksjonsprogram: busetting, livsmeistring i eit nytt land, foreldrerettleiing, språk- og arbeidspraksis
  • Vaksenopplæring: opplæring i norsk og samfunnsfag for introduksjondeltakarar, grunnskule for vaksne og minoritetsungdom, norskkurs for innvandrarar og asylsøkarar. KURS har og digitale norskkurs for menneske frå heile verda
  • Praksisnære forsknings- og utviklingstjenestar retta mot flyktningfagleg arbeid    

Kontaktinfo

Vel lokalitet for besøks-, post- og fakturaadresse:

BESØKSADRESSE:
Florø Idrettssenter, 2. etasje
Professor Gjelsvikvegen 20
6906 Florø

Postadresse: Kinn kommune, postboks 294, 6701 Måløy
Fakturaadresse: Kinn kommune, postboks 314, 6702 Måløy

Telefon: 46920947

BESØKSADRESSE:
Sjøgata, Måløy Brygge, 2. etasje
6700 Måløy

Postadresse: Kinn kommune, postboks 294, 6701 Måløy
Fakturaadresse: Kinn kommune, postboks 314, 6702 Måløy

Telefon sentralbord: 57 84 51 11

Telefon solbakken asylmottak: 57 75 66 66

Theme: Overlay by Kaira