Informasjon om norskprøvene

Betalingsinformasjon: Prøveavgift samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven, kroner 600. Norskprøven muntlig del, kroner 1000 og norskprøven skriftlig del kroner 1000, bare 1 delprøve 500 kr. Prøveavgift betales elektronisk ved påmelding. Kan du ikke vise kvittering på prøvedagen tilkommer et fakturagebyr på 79 kr, og faktura blir ettersendt.
 
For ytterligere informasjon, anbefaler vi å sjekke nettsiden til Kompetanse Norge: https://www.kompetansenorge.no/
 
Oppdatert 18.01.23
 
 
 
 
Theme: Overlay by Kaira