Informasjon om norskprøvene

Betalingsinformasjon: Prøveavgift samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven, kroner 600. Norskprøven muntlig del, kroner 1000 og norskprøven skriftlig del kroner 1000, bare 1 delprøve 500 kr. Prøveavgift betales elektronisk ved påmelding. Kan du ikke vise kvittering på prøvedagen tilkommer et fakturagebyr på 79 kr, og faktura blir ettersendt.

NORSKPRØVE SOMMER 2023 DATOER
Påmelding 17.–21. april
Prøveperiode 22. mai–2. juni
Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post fra 21. juni
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling 20. juli
 
For ytterligere informasjon, anbefaler vi å sjekke nettsiden til Kompetanse Norge: https://www.kompetansenorge.no/
 
Oppdatert 27.02.23
 
 
 
 
Theme: Overlay by Kaira