Informasjon om norskprøvene

Betalingsinformasjon: Prøveavgift samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven, kroner 600. Norskprøven muntlig del, kroner 1000 og norskprøven skriftlig del kroner 1000, bare 1 delprøve 500 kr. Prøveavgift betales elektronisk ved påmelding. Kan du ikke vise kvittering på prøvedagen tilkommer et fakturagebyr på 79 kr, og faktura blir ettersendt.

NORSKPRØVE HØST 2023 DATOER
Påmelding: 21.-25. august
Prøveperiode: 25.-29. september 
Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post frå 24. oktober
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling: 21. november
 
For ytterligere informasjon, anbefaler vi å sjekke nettsiden til Kompetanse Norge: https://www.kompetansenorge.no/
 
Oppdatert 15.08.23
 
 
 
 
Theme: Overlay by Kaira