Introduksjonsavdelinga

I introduksjonsavdelinga jobbar programrettleiarar, praksiskoordinator og jobbspesialist. Oversikt over tenestene:

Busetting

KURS KF har ansvaret for å busette flyktningar i Kinn kommune

Introduksjonsprogram

KURS KF legg til rette for å integrere og inkludere innvandrarar i lokalsamfunnet

Jobbspesialist

Jobbspesialisten legg til rette for at innvandrarar kan finne seg jobb

Kontaktinfo

Namn: Silje Jansen Nybø

Stilling og arbeidsstad: Leiar ved integeringsavdelinga KURS KF

E-post

Theme: Overlay by Kaira