Administrasjon

Dagleg leiar:

Eva Melvær Langås 

eva.langaas@kinn.kommune.no

97180554

Konsulent: 

Luminita Rosu

Luminita.rosu@kinn.kommune.no

46920947

Theme: Overlay by Kaira