Administrasjon

I administrasjonen til KURS KF jobbar dagleg leiar Ninja Tolo Ness og konsulent Luminita Rosu.

Ninja Tolo Ness

Dagleg leiar

97096368

Luminita Rosu

Konsulent

46920947

Theme: Overlay by Kaira