Prisliste for vaksenopplæring

Oppdatert 09.12.21

Eitt semester med 20 timar i veka på dagtid:

Spor 2 og 3: 8000 kr
2500 kr pr månad dersom ein ikkje kjøper eit heilt semester

Spor 1: 12 000 kr
3250 kr pr månad dersom ein ikkje kjøper eit heilt semester

Forklaring av organiseringa i spor finn du på Lovdata ved å klikke her

Kveldskurs:

Pris: 4500 kr. Bøker og eventuelle lisensar kjem i tillegg. 4 timar i veka i 10 veker.
Betalast på førehand. Ikkje refunderbart. Kurset må ha minimum 6 deltakarar for å starte opp.

Theme: Overlay by Kaira