Solbakken asylmottak

Dei som søker om beskyttelse i Norge, har lovfesta rett til ein stad å bu medan UDI handsamar søknaden. Det finnst ulike typar asylmottak i Norge. Solbakken er primært et ordinært asylmottak. Det betyr at mottaket er eit frivillig botilbud fram til ein enten blir busatt i ein kommune eller returnerer. Mottaket er bemanna på dagtid.

For meir informasjon om asylprosessen: https://www.udi.no/skal-soke/beskyttelse/

For informasjon på fleire språk: https://asylinfo.no/ 

Informasjon om krisa i Ukraina: https://www.udi.no/krisen-i-ukraina/

Informasjon 
for dei som jobbar i kommunen om asylsøkarars pliktar og rettar: https://www.udi.no/asylmottak/jobber-i-en-kommune/

Dette skjer i asylmottak: https://www.udi.no/asylmottak/er-nabo-til-et-asylmottak2/nar-det-skal-opprettes-et-mottak-i-narmiljoet/

I forbindelse med krisa i Ukraina mottar vi mange henvendelsar frå engasjerte innbyggarar som ønsker å hjelpe. Solbakken samarbeider med bustadkontoret og frivilligsentralen om bustader og frivillig aktivitet. Ta gjerne kontakt med dei direkte dersom det gjeld slike saker.

Kontaktinfo

Namn: Bente Nygård

Stilling og arbeidsstad: Mottaksleiar, KURS KF

Telefon: 90 17 62 73 / 5775 66 66 

E-post 

Theme: Overlay by Kaira