Språkflåte

I prosjektet Språkflåte har vi kvalifisert og tilsett 5 språkassistentar som er tidlegare og noverande deltakarar hos oss.

 

Berekraftsmål

Tiltaket er støtta av

Theme: Overlay by Kaira