REKSAM

I prosjektet REKSAM (Rekruttering- og kvalifiseringssamarbeid) har vi rekruttert ei bedrift og 6 deltakarar til å få oppfølging og kvalifisering til arbeid i bedrifta. Det er eit spesielt tett samarbeid mellom jobbspesialist, norsklærar, rådgivar og bedrifta i dette prosjektet, og vi ønsker å prøve det ut som modell i arbeidsrettinga av norskopplæringa og introprogrammet.

Lenker

https://www.nortekstil.no/nyheter/mangfoldet-i-nor-tekstil

Kontaktinfo

Namn: Eskil Krogstad

Stilling og arbeidsstad: Jobbspesialist, KURS KF

E-post

 

Berekraftsmål

Theme: Overlay by Kaira