Inkluderingskonferansen

Inkluderingskonferansen er eit årleg arrangement for å bidra til auka fleirkulturell forståing. Vi inviterer fagfolk og eldsjeler til å tale.

Inkluderingskonferansen 2021 med tema migrasjonshelse og kommunikasjon gjekk av stabelen 27. oktober
Pris: 500 kr + 150 kr for eventuell lunsj

Interessert i oppdateringar om konferansen?

PROGRAM

09.00 Velkommen
09.10 Warsame Ali:
«Språkbarrierer og kommunikasjon»
10.30 Margrethe Dyrli:
«Sporene i kroppen etter traumer»
12.30 Umar Ashraf:
«Kulturelle tabuer og psykisk helse»
14.00 Valeria Markova:
«Hva vet vi om psykisk helse og psykisk helsetilbud for innvandrere i Norge?
Kulturkompetanse – både på system- og individnivå.»
15.30 Slutt

Kontaktinfo

Namn: Cecilie Udberg-Helle

Stilling og arbeidsstad: Rektor, KURS KF

Telefon: 91 88 81 91

E-post 

Berekraftsmål

Theme: Overlay by Kaira