Inkluderingskonferansen

Inkluderingskonferansen er eit årleg arrangement for å bidra til auka fleirkulturell forståing. Vi inviterer fagfolk og eldsjeler til å tale.

Kontaktinfo

Namn: Cecilie Udberg-Helle

Stilling og arbeidsstad: Inspektør, KURS KF

Telefon: 91 88 81 91

E-post 

Berekraftsmål

Theme: Overlay by Kaira