Inkluderingskonferansen

Inkluderingskonferansen er eit årleg arrangement for å bidra til auka fleirkulturell forståing. Vi inviterer fagfolk og eldsjeler til å tale.

Inkluderingskonferansen 2021 med tema migrasjonshelse og kommunikasjon kjem til å gå av stabelen, blant anna med føredragshaldarar frå FHI, men på grunn av coronasituasjonen er konferansen utsett til nærmare sommaren/hausten. Følg med her eller på Facebook-sida vår for å få meir informasjon!

Program frå Inkluderingskonferansen i fjor:

Kontaktinfo

Namn: Cecilie Udberg-Helle

Stilling og arbeidsstad: Rektor, KURS KF

Telefon: 91 88 81 91

E-post 

Berekraftsmål

Theme: Overlay by Kaira