Inkluderingskonferansen

Inkluderingskonferansen er eit årleg arrangement for å bidra til auka fleirkulturell forståing. Vi inviterer fagfolk og eldsjeler til å tale.

Inkluderingskonferansen 2021 med tema migrasjonshelse og kommunikasjon går av stabelen 27. oktober
Pris: 500 kr + 150 kr for eventuell lunsj
Påmelding: Skjema ligg under programmet lenger nede på denne sida

Interessert i oppdateringar om konferansen, men ikkje klar for å melde deg på?

NYHEIT! 
Det vil bli mogleg å kjøpe tilgang til eit opptak av konferansen i etterkant. Meld deg på nyheitsbrevet over for å få oppdatering om dette.

Kontaktinfo

Namn: Cecilie Udberg-Helle

Stilling og arbeidsstad: Rektor, KURS KF

Telefon: 91 88 81 91

E-post 

Berekraftsmål

Theme: Overlay by Kaira