DigiRES

I prosjektet DigiRES arbeider vi med å utvikle digitale ressursar for kvalifisering av innvandrarar.

YouTube-kanal

På bakgrunn av tilbakemeldingar på Yrkesord-appen og erfaringar med nettundervising under corona-pandemien oppretta KURS KF i september 2020 ein YouTube-kanal kor kven som helst kan lære norsk gratis. Kanalen er foreløpig i startgropa, men vil etter kvart få mange videoar på alle nivå.

Lenke til kanalen: https://www.youtube.com/channel/UCJ3aT463VnM45J9xgBMlCKQ

Lik, del og abonner!

Yrkesord-appen

Som eit pilotprosjekt på våren 2020 utvikla vi Yrkesord-appen, ei visuell ordliste for å lære arbeidsnorsk for å jobbe på vaskeri. Appen hadde omsetting til engelsk og arabisk og var utvikla i samband med arbeidsrettinga av norskopplæringa og introprogrammet. Den blei utvikla av lektor i norsk og epedagog John Verkland ved KURS KF. Pilotprosjektet er no avslutta og appen kan ikkje lenger lastast ned. Takk til alle som testa den og gav oss tilbakemeldingar. Vi tar kunnskapen med oss i det vidare arbeidet med digitale ressursar for kvalifisering av innvandrarar!

Skjermdumpar frå appen:

Kontaktinfo

Namn: John Verkland

Stilling og arbeidsstad: Epedagog, utviklar og lektor med tilleggsutdanning, KURS KF

E-post

Berekraftsmål

Theme: Overlay by Kaira