DigiRES

I prosjektet DigiRES arbeider vi med å utvikle digitale ressursar for kvalifisering av innvandrarar.

Yrkesord-appen

Yrkesord er ei visuell ordliste for å lære arbeidsnorsk. Den har omsetting til engelsk og arabisk. Det første yrket du kan lære deg, er vaskeri. I ei kommande oppdatering blir alle ord omsett til både farsi og tigrinja. Det vil også bli lagt til fleire yrke og språk!

Appen er utvikla i samband med arbeidsrettinga av norskopplæringa og introprogrammet. Den er utvikla av lektor i norsk og epedagog John Verkland ved KURS KF.

Yrkesord kan lastast ned her:

Kontaktinfo

Namn: John Verkland

Stilling og arbeidsstad: Epedagog, utviklar og lektor med tilleggsutdanning, KURS KF

E-post

Berekraftsmål

Theme: Overlay by Kaira