Kinn akuttinnkvartering

"Akuttinnkvarteringer er et midlertidig botilbud til asylsøkere i perioder med store og/eller raske ankomster, og der det ikke er mulig å få på plass ordinær mottakskapasitet raskt nok eller i tilstrekkelig volum. Tilbudet er nøkternt og skal sikre beboernes grunnleggende behov og deres behov for trygghet og sikkerhet."

I forbindelse med krigen i Ukraina har Kinn kommune oppretta 100 akuttmottaksplassar etter avtale med UDI. Her kan flyktningar bu til dei får vedtak om busetting i ein kommune frå IMDi. Mottaket er bemanna.

KURS KF mottar mange henvendelsar frå engasjerte innbyggarar som ønsker å hjelpe. Akuttinnkvarteringa samarbeider med bustadkontoret og frivilligsentralen om bustader og frivillig aktivitet. Ta gjerne kontakt med dei direkte dersom det gjeld slike saker. Dersom du ønsker å donere ting eller klede, ta kontakt med Siri Sunde på telefon 47639228.

Informasjon om beskyttelse og opphald i Noreg for flyktningar frå Ukraina

Informasjon om flyktningsituasjonen for myndigheter, frivillige og samfunnsaktører

Kontaktinfo

Namn: Grete Heggø Solheim

Stilling og arbeidsstad: Akuttinnkvarteringsleiar, KURS KF

Telefon: 90501191

E-post 

Theme: Overlay by Kaira