Integrering

Integreringsavdelinga består av programrettleiarar og jobbspesialist. Oversikt over tenestene:

Busetting

KURS KF har ansvaret for å busette flyktningar i Kinn kommune

Integrering

KURS KF legg til rette for å integrere og inkludere innvandrarar i lokalsamfunnet

Jobbspesialist

Jobbspesialisten legg til rette for at innvandrarar kan finne seg jobb

Theme: Overlay by Kaira