Informasjon om skulestart og coronaviruset

Velkommen tilbake til skulen måndag 17. august!

For å stoppe smitten av coronaviruset: vask hendene før du går inn og ut av klasserommet, nys og host i papir eller olboge og hald avstand til kvarandre. Bruk berre din eigen pult, ver i klasserommet eller gå heilt ut i pausene. Hald god avstand til elevar frå andre klasser og ikkje bruk fellesområdet mellom klasseromma i pausene. Viss du eller nokon i familien har symptom (feber, hoste, rennande nase, pusteproblem), ring oss og ikkje kom til skulen.

Fordi vi har mange tilsette i risikogrupper, har vi også denne regelen:
Alle som har vore på reise i utlandet og/eller i Oslo/Viken i tida 10.-17. august halde seg heime til og med 23. august. 

Integreringsavdelinga sender ut fellesmelding til elevar i introduksjonsprogrammet. Elevane kan også ta kontakt med lærar via Telegram/Whatsapp/Messenger eller andre kommunikasjonsplatformar for å få meir informasjon. Ta kontakt med skulen viss du ikkje veit kven som er læraren din.

Under første bølge av coronapandemien fekk KURS KF sine deltakarar nettundervising. No ønsker vi å vere mest mogleg på skulen som normalt, men for å kunne gjere dette må alle hjelpe ved å følge smittevernsreglar.

Theme: Overlay by Kaira