Informasjon om coronaviruset

Informasjon oppdatert 08.01.2021

På grunn av aukande smittetal er skulen ved KURS KF no på raudt nivå. Det betyr i praksis for vår skule at mange må ha nettundervising. Slik situasjonen er no, kan vi heller ikkje tilby kveldsundervising som normalt, men vi vurderer å opprette nettundervising som alternativ til dette. Ta kontakt om dette er interessant for deg: https://kurskf.no/kontakt/

Theme: Overlay by Kaira